Llibre de Casos. 1990-2015  

Sólo online

Llibre de Casos. 1990-2015

0,00 € impuestos incluidos DESCARGA GRATUITA

Opciones disponibles:

Colección Digital Profesionalidad

Els temes que apareixen en aquesta segona edició del llibre de casos són tant diversos com ho és la mateixa organització: problemes de competència i capacitat de decisió, aplicació de tractaments involuntaris, confidencialitat relacionada amb diverses circumstàncies de salut, risc per a terceres persones, menors, conflictes relacionats amb la gestació, estats vegetatius i capacitat de les persones subrogades, rebuig al tractament, futilitat i limitació terapèutica o aspectes ètics de la utilització de les noves tecnologies en l’àmbit sanitari. En total, 77 casos recopilats i ordenats al llarg de la vida d’aquest comitè. En aquesta ocasió, hem volgut afegir 22 casos “històrics” de salut mental dels quals es conservava prou documentació per publicar-los. Es tracta de situacions debatudes al CEA abans del març de 2011, data de la refundació del comitè, a partir de la incorporació de l’Hospital General i la conversió dels Serveis de Salut Mental en Parc Sanitari. Els casos es descriuen d’acord amb una metodologia similar, que es simplifica quan es tracta de qüestions menys complexes. El llibre es completa amb quatre noves reflexions específiques, que s’afegeixen a les sis de la primera edició i que versen sobre diferents qüestions: cronicitat, donació de gàmetes, consentiment informat, ús ètic de la imatge clínica, rebuig al tractament i rebuig en situació de vulnerabilitat greu, limitació terapèutica, confidencialitat i anotacions subjectives dels professionals, mort perinatal i peticions de cesària "a demanda".

Com ja dèiem en la primera publicació, el que aquí relatem no és tota la feina del CEA del Parc. Les activitats docents i formatives, la generació de protocols i recomanacions per als serveis, l’organització de les jornades anuals del Parc, les intervencions en altres trobades i la pertinença a altres òrgans i plataformes de reflexió ètica suprainstitucionals de molts dels components del CEA, són altres tasques igualment importants. A aquesta multiplicitat d’objectius, el CEA tracta de respondre amb un model organitzatiu multinivell tant complex com l’organització mateixa. Les comissions sectorials de Salut Mental d’Adults, Hospital General, Discapacitat Intel·lectual, Àrea Sociosanitària i Salut Mental del nen i l’adolescent asseguren la proximitat dels professionals, i són en gran part la clau de la important demanda de reflexió de casos que hi ha actualment.

L’anàlisi de casos és la qüestió clau del canvi de paradigma que la reflexió ètica pot aportar a les organitzacions que s’ocupen de la cura de les persones en situacions de vulnerabilitat. En efecte, mentre que el coneixement científic es refereix a categories universals ("discapacitat intel·lectual", "demència", "estat vegetatiu crònic"), que, com a normes comuns, són realitats certes i demostrables, el coneixement del cas particular està més basat en les probabilitats que en la certesa. Per això, en l’anàlisi del cas, no hem de pretendre arribar tant a decisions certes com a decisions raonables o prudents. Aquesta és l’essència del coneixement ètic i de la metodologia que coneixem com a deliberació. Segons això, per tal de disminuir al més possible la incertesa del cas particular, cal ponderar de manera acurada els principals factors que hi intervenen: els fets, els principis i valors en joc, i les conseqüències dels diferents enfocaments proposats.

El model de deliberació és el centre de l’ètica de la responsabilitat aplicada a l’anàlisi de situacions complexes o conflictes de valors, en els quals el cas particular, derivat de circumstàncies concretes, pot ser l’excepció a la norma general. I tot això s’ha d’analitzar cercant el consens, des d’una perspectiva multidisciplinària i oberta al pluralisme moral, signe dels temps d’aquesta societat postmoderna que ens ha tocat viure.

Finalment, cal agrair molt especialment la feina feta per Gonzalo Fernández, Davinia García i Bernabé Robles. Sense ells —i no és un tòpic— aquesta publicació no hauria estat possible.

Característiques del llibre:

  • Descàrrega online
  • Disponible en format pdf i epub
Scroll